Trandum

 

Vi har hatt ansvaret for vedlikehold og service ved Politiets utlendingsinternat på Trandum. Vi var også ansvarlig for en del større prosjekter ved internatet.