Om Gran Consult AS

Gran Consult AS er et foretak som har sine røtter fra da Tormod Gran drev med regnskapsrådgivning. Bedriften har imidlertid utviklet seg mye siden den gang.

Gran Consult AS ble nystartet i 2001 og bygget opp av Ronny Gran, som den dag i dag fortsatt er eier og daglig leder i virksomheten. Han startet som fast innleid i et blikkenslagerverksted hvor han utførte alle mulige håndtverkstjenester. Etter hvert ble forespørslene på arbeid flere og han valgte å åpne eget verksted og ansette egne folk.

I år er det 21 år siden oppstarten til Ronny og i fjor tok hans sønner Kenneth Gran og Morten Gran over en større del av den generelle driften, som et ledd i å føre virksomheten videre én generasjon til.

Gran Consult AS jobber nå mest med oppføring av stålbygg fra søknad til ferdig bygg og alt imellom. Landbruket og industrien er våre største markeder med låver og industribygg. Vi har også et eget blikkenslagerverksted med helt nye knekkemaskiner og leverer fast beslag og blikkenslagertjenester til flere boligprodusenter på Øvre Romerike. I løpet av året utfører vi også mye tømrertjenester.

Vi elsker utfordringer og jobber gjerne kreativt. Den kunnskapen vi ikke har fra før, tilegner vi oss. Vi sier ofte at kunnskap er lett å bære.

Vi er et familieeid foretak hvor alle er med og monterer på byggeplass eller produserer på verksted. Vi ser på våre kolleger som vår utvidede familie og ønsker ikke å bli større enn at vi beholder den personlige tilknytningen til alle som er tilknyttet bedriften. Vi har nå totalt 10 ansatte i bedriften og er en mesterbedrift med sentral godkjenning.