Ditt Ekstralager, Dal

 

Vi har i samarbeid med AN-Bygg satt opp en stålhall for Ditt Ekstralager på Dal. Her kan du leie lagerplass.